เขาว่าเงินเดือนเราสูงไป

 

 

 

เรื่องสยองขวัญ
มาอัพให้
โหมดสรุป
ว่างเว้น
เรื่องมหัศจรรย์
เขาว่าเงินเดือนเราสูงไป
รุม
วันหยุดเหงาจัง
งานชิ้นใหม่
งานบุญ
วันที่แสนน่าเบื่อ

คุงแป้ง
มดดำ
น้องซีน
ปู่
พี่ชาย
 

 

เขาว่าเงินเดือนเราสูงไปต้องปรับลงมาให้น้องลงอะ

เขาว่าเงินเดือนเราสูงไป

ATIC ชี้ค่าจ้างเด็กไอทีไทยสูงเกินจริง เร่งจัดมตฐ.แก้ปัญหา

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 25 เมษายน 2549 18:26 น.


สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATIC) ระบุ โครงสร้างเงินเดือนของบุคลากรทำงานด้านไอซีทีของประเทศยังไม่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานตั้งแต่ปีที่ 2 เงินเดือนกระโดดเร็วมากกว่าความสามารถที่แท้จริง เตรียมจัดทำโครงสร้างเงินเดือนเสนอสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) เพื่อให้เป็นมาตรฐาน และเป็นประโยชน์ ตลอดจนสร้างความเป็นธรรมทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้จัดซื้อจัดจ้างงานไอที

นายจำรัส สว่างสมุทร นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATIC) กล่าวว่า ขณะนี้โครงสร้างเงินเดือนบุคลากรทำงานด้านไอซีทีในประเทศไทย ไม่ถูกกว่าอินเดียแล้ว เพราะเด็กจบใหม่มีรายได้ 15,000 - 17,000 บาท และเงินเดือนจะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดอย่างมากในช่วงของการทำงานตั้งแต่ปีที่ 2 ขึ้นไป แม้คุณสมบัติจริง ๆ ไม่สอดคล้องนัก โดยเฉพาะการเปลี่ยนงานบ่อย ๆ แม้ความสามารถไม่เหมาะสมนัก ทั้งนี้เป็นเพราะบุคลากรด้านไอซีทีของประเทศยังไม่เพียงพอ ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 35,000 คนเท่านั้น ซึ่งรัฐบาลต้องการให้ไอซีทีของประเทศโตปีละร้อยละ 20 จึงจำเป็นต้องมีบุคลากรด้านนี้เข้าสู่ตลาดแรงงานเพิ่มมากกว่าร้อยละ 20 จึงจะได้อัตราเติบโตของอุตสาหกรรมไอซีทีที่ร้อยละ 20 ต่อไป

ดังนั้นจึงจะมีการเสนอรายละเอียดของงาน และโครงสร้างเงินเดือนบุคลากรทำงานด้านไอซีทีให้สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) พิจารณา เพื่อจะได้นำมาใช้ประโยชน์ในการกำหนดโครงสร้างเงินเดือนที่เป็นมาตรฐานในการบริหารบุคลากรด้านไอซีที และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานอ้างอิงในการพิจารณาโครงสร้างเงินเดือนได้ ขณะเดียวกันบุคลากรที่อยู่ในสายอาชีพด้านไอซีทีก็จะทราบทิศทางในการเติบโตในสายอาชีพและอัตราค่าจ้างที่สมควรจะได้รับอย่างชัดเจนมีทิศทาง

ด้านผู้จัดซื้อจัดจ้างก็จะได้รับการส่งสัญญาณให้ทราบว่า งานที่ต้องใช้บุคลากรไอซีทีแต่ละลักษณะต่องานแต่ละชิ้น สมควรจะมีระดับค่าใช้จ่ายที่เทียบกับบุคลากรที่จำเป็นต้องใช้ในระดับที่เหมาะสมควรจะเป็นอัตราเท่ากับค่าจ้างที่ต้องจ่ายต่อคนต่อวันตามความสามารถ เพราะปัจจุบันมีปัญหาว่า ผู้จัดซื้อจัดจ้างมักต้องการจ่ายค่าจ้างที่ต่ำ ซึ่งถือว่าต่ำเกินไป ซึ่งทำให้ในที่สุดจะทำให้ผู้ขายทำงานด้านไอซีทีให้ มีข้อจำกัดจนทำให้งานไม่ได้คุณภาพ จนโครงการของผู้จัดซื้อจัดจ้างไม่ประสบผลสำเร็จในที่สุด

นายจำรัส กล่าวเพิ่มเติมว่า การกำหนดมาตรฐานอ้างอิงในการจ่ายค่าจ้างบุคลากรด้านไอซีที จะช่วยกำหนดได้ว่า ประเทศไทยจะอยู่จุดไหนในธุรกิจด้านไอซีที ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยจะมีความถนัดเฉพาะด้านมากกว่า ต่างจากประเทศอินเดียที่มีบุคลากรทำงานด้านไอซีทีจำนวนมาก และมีการพัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็ว เพราะถือว่าการได้ไปทำงานในต่างประเทศเป็นเรื่องที่น่าพอใจกว่าการทำงานในประเทศ

นายจำรัส กล่าวถึงแผนการดำเนินงานของ ATIC ในปี 2549 ว่า จะร่วมกับ SIPA จัดทำโครงการ “Industry Sector Summit” เพื่อสนับสนุนให้เกิดการซื้อขายซอฟต์แวร์ระหว่างผู้ผลิตในประเทศที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ประมาณ 1,200 ราย และกลุ่มผู้ต้องการ 6 กลุ่มอุตสาหกรรมขึ้น ประกอบด้วย อุตสาหกรรมสุขภาพ อาหาร ท่องเที่ยว ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ธุรกิจขายปลีก และธุรกิจขนส่ง ส่วนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เติบโตเพียงพอที่จะระดมทุน ก็จะให้ความรู้ เพื่อสนับสนุนให้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ต่อไป เป็นต้น พร้อมกันนี้ จะจัดทำทำเนียบผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไอซีทีไทยขึ้น ล่าสุดมีรายชื่อกิจการไอซีทีประมาณ 4,000 รายชื่อ นอกจากนี้ ยังจะร่วมมือกับศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และสำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดทำ Thailand ICT Market 2005& Outlook 2006 ขึ้น เพื่อจะได้ทราบว่า ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไอซีที 1,200 ราย มีผลประกอบการอย่างไรบ้าง และสภาวะโดยรวมมีผลประกอบการอย่างไร เพื่อประโยชน์ทราบทิศทางอุตสาหกรรม เพื่อจะนำไปสู่การส่งเสริมที่ถูกต้องต่อไป เป็นต้น.


ที่มา http://www.manager.co.th/CyberBiz/

 

ขอโทษทีเถอะไม่รู้ว่าเอาสมองส่วนไหนมาคิดคะว่าเงินเดิน คน IT สูงเกินไป ในยุคที่ข้าวของเครื่องใช้ ค่าครองชีพและค่าน้ำมันกำลังพุ่งสูงขึ้นทุกวันๆ อย่างมองไม่เห็นว่ามันจะลดลงหรือชะลอตัวลงมาเลย อยากถามว่าเคยมามองกันบ้างมั๊ยคะว่าคน IT ทำงานกันอย่างไร เราทำงานกัน 24*7 คะ ไม่ใช่ 8*7 ต้องทำงานล่วงเวลาทุกวันทั้งที่ไม่มีโอที และต้องแบกงานมาทำที่บ้านด้วย แถมเรายังต้องติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ ทุกวัน เพื่อให้ก้าวตามทันต่างประเทศจะได้ไม่เป็นประเทศที่ล้าหลังแล้วด้อยพัฒนาอย่างไรหละคะ แล้วงัยหละผลของการทำงานของพวกเรา ผลลัพธ์กลายเป็นว่าเราได้เงินเดือนสูงเกินไปไม่เหมาะสมกับคุณสมบัติที่มี บ้าหรือเปล่า ขอถามหน่อยเถอะว่าที่คุณบอกว่าคน IT ได้เงินสูงไปนะคุณดูจากตรงไหนส่วนไหน แค่นี้เราก็จะไม่พอกินพอใช้แล้ว ที่มีเงินมากจริงๆ นั้นมีไม่กี่ % เท่านั้นแหละ และพวกนั้นก้อเป็นคนเก่งจริงๆ (แต่ที่เก่งกว่านั้นนะไปอยู่เมืองนอกหมดแล้ว) เพระมีสมองคิดได้แค่นี้นี่แหละประเทศไทยเราถึงได้ล้าหลังเรื่อง IT อยู่มาก แทนที่จะเอาหัวไปคิดพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันโลกมากขึ้น ดันมาคิดลงเงินเดือนบุคลากร อย่างนี้งัยหละ คน IT ที่เก่งๆ เขาถึงไม่อยากอยู่ที่เมืองไทยหนีไปเมืองนอกเสียหมด เพราะการบริหารที่มันหวยแตกบ้าบออย่างนี้นี่เอง งี่เง่าเป็นที่สุด

 

ปล. วันนี้หงุดหงิดกับเรื่องนี้อย่างแรง มากถึงมากที่สุด โทดทีที่เอามาระบายในนี้

เขาว่าเงินเดือนเราสูงไป

ตัวป่วนที่หงุดหงิดรายงาน

     Share

<< รุมเรื่องมหัศจรรย์ >>

 

 

 

 

 

Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh
 

 

 

 

 

 

 

นั่นดิ แค่นี้ยั้งไม่พอกินเลย
sun   
Fri 28 Apr 2006 13:00 [1]